LOVEBOX SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Üdvözlünk a Lovebox szolgáltatásban. Bízunk benne, hogy hasznosnak és szórakoztatónak találod majd. Az alábbiakban néhány rövid pontban összefoglaltuk, hogy mikre érdemes odafigyelned a szolgáltatás használata közben.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. A szolgáltatás felhasználói

A Lovebox (a továbbiakban: Lovebox, vagy Szolgáltatás) felhasználója lehet minden regisztrált, 18 életévét betöltött természetes személy. A felhasználóvá válás feltétele a szolgáltatásra történő regisztráció, a regisztrációs adatok megadása, és a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat elfogadása. A felhasználók a Szolgáltatást csak saját nevükben vehetik igénybe.

2. A Szolgáltatás célja

A Lovebox szolgáltatás célja lehetőséget biztosítani tagjainak

3. A felhasználók profilja

A Loveboxban a felhasználók önálló profillal rendelkeznek. A profil a regisztráció során megadott adatokat tartalmaz, az adatok a szolgáltatás “Profil” menüpontjában folyamatosan frissíthetők.

4. A feltöltött képekért és adatokért való felelősség

A Szolgáltatást telepítő felhasználó igazolja, hogy az általa profilképként feltöltött fotó használatához, a jelen Szolgáltatásba történő feltöltéséhez és megjelenítésének engedélyezéséhez szükséges jogosultságokkal rendelkezik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen szolgáltatásba feltöltött képek jogtisztaságáért, azokért az adott képet feltöltő felhasználó szavatol, illetve a felhasználó vállalja a felelősséget azért, hogy a feltöltött kép más jogát, vagy jogos érdekét ne sértse. A Szolgáltató nem garantálja továbbá, hogy a feltöltött kép az adatlapon szereplő felhasználót ábrázolja.

A Szolgáltató és annak tulajdonosa kizárnak bármely és minden felelősséget a Szolgáltatásban elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja a lehetőséget valamennyi felhasználó számára, hogy azokat, akik a Szolgáltatásban a fotóikkal, adataikkal, vagy a szolgáltatás funkcióival visszaélnek a felületen keresztül jelentse a Szolgáltatónak, aki így a szükséges lépéseket megteheti: a felhasználót figyelmeztesse, illeve a felhasználási szabályok megszegése esetén a felhasználót kizárja a szolgáltatás további használatából.

5. A felhasználók által küldött üzenetek

A felhasználó a szolgáltatás használata során köteles tartózkodni minden olyan üzenet küldésétől, amely sértheti mások személyiségi jogait.

Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedni. Ezen feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklatnak akár magánüzenetek formájában, vagy bármely más módon.

6. Prémium tagság a Szolgáltatásban

A Szolgáltató (LB Network Kft.) a Lovebox szolgáltatás teljeskörű használatáért szolgáltatási díjat kér. A mindenkori Szolgáltatási díjat a Szolgáltató a díj megfizetésére rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken teszi közzé.

A szolgáltatási díjakat a felhasználók

 • emelt díjas SMS
 • PayPal feltöltés
 • banki utalás
 • vagy virtuális bankkártyaelfogadó terminál segítségével (bankkáryás fizetés) egyenlíthetik ki­.
 • A Prémium tagság vásárlása bankkártyás vásárlás és PayPal fizetés esetén előfizetés jellegű. A vásárolt csomag lejártakor automatikusan megújul és az előfizetési díj automatikusan levonódik az előfizető bankkártya, vagy PayPal egyenlegéből. Az automatikus megújulás funkció a Szolgáltatás Beállítások menüpontjában, illetve PayPal esetén a saját PayPal felületen bármikor kikapcsolható. A kikapcsolás eredményeként a Prémium tagság a választott előfizetési csomag előfizetési ideje végén megszűnik.

  Kérdés, illetve észrevétel esetén ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

 • Email: info@lovebox.hu
 • Telefon: +36 1 999 0605
 • Postacím: LB Network Kft., 1032 Bp. Kenyeres utca 9.
 • 7. Kreditek

  A Lovebox szolgáltatásban Kreditek vásárolhatók, amelyek üzenetküldésre, kiemelésre és más egyéb szolgáltatásokra használhatók. A szolgáltatásban időnként, illetve bizonyos feltételek teljesülése esetén ajándék kreditek is szerezhetők.

  A kreditek a vásárlástól számított 6 hónapon belül használhatók fel. A fel nem használt kreditek ezt követően elvesznek, de a Lovebox ezt a következményt nem alkalmazza automatikusan.

  Az ajándék kreditek szavatossága 1 hónap. A fel nem használt ajándék kreditek ezt követően elvesznek, de a Lovebox ezt a következményt nem alkalmazza automatikusan.

  8. Károkért való felelősség

  A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

  A Felhasználó a Szolgáltatás telepítésével és jelen felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a felhasználó Alklamazás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

  II. Adatkezelési szabályzat

  1. Az adatkezelő és üzemeltető neve
  LB Network Kft.
  2. Az adatkezelő és üzemeltető címe
  1032 Budapest, Kenyeres utca 9.
  3. Elérhetőség
  e-mail: adat@lovebox.hu
  4. Az adatkezelés megnevezése
  Az adatkezelés a Lovebox felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Lovebox Szolgáltatásba regisztráló felhasználók esetében
  5. Az adatkezelés jogalapja
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróll szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
  6. A kezelt adatok köre
  A. A társkeresők által megadott adatok
  B. Az felhasználó döntése alapján megadott egyéb, a Lovebox Szolgáltatás által bekért adatok
  C. A Lovebox Szolgáltatás használata során rögzítésre kerül:
  7. Az adatkezelés célja
  A. A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Lovebox szolgáltatás minél hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső Lovebox adatlapja, illetve hogy a felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatás funkcióit.
  B. A Lovebox Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó következő belépésekor segítse a felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében. A naplófájlban tárolt adatok segítenek továbbá annak nyomonkövetésében, hogy a felhasználó előfizetéses felhasználó-e a szolgáltatásban, illetve ha igen, milyen csatornán, mikor és milyen csomagra fizetett elő. Ezen adatok segítenek minket abban, hogy esetleges technikai problémák esetén is vissza tudjuk állítani a felhasználó már megvásárolt előfizetéses csomagját a szolgáltatásban.
  C. A felhasználók tájékoztatása a Lovebox szolgáltatást érintő eseményekre, az egyéb Lovebox brand alatt futó szolgáltatások eseményeire, illetve a Lovebox csapata által szervezett eseményekre, megmozdulásokra, akciókra, fejlesztett szolgáltatásokra terjed ki. Személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek csak a felhasználók előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
  D. A felhasználók aktivitásáról a felhasználás során a Google Analytics rendszere segítségével anonim adatokat gyűjtünk. Ezen adatokból a felhasználás intenzitására, módjára vonatkozó elemzéseket készítünk nem, életkor és tartózkodási hely bontásban, az adott felhasználó beazonosításának lehetősége nélkül. Ugyanígy alkalmazzuk a Facebook Pixel rendszerét a szolgáltatásunkba a Facebook hirdetési rendszeréből regisztráló felhasználók esetében, a regisztráció megtörténtének nyomonkövetése és ebből összesített statisztikák készítése érdekében.
  8. Az adatkezelés időtartama

  A személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználó Lovebox szolgáltatásban történő regisztrációjától a szolgálatásból való törléséig terjedő időtartam. A Lovebox szolgáltatás a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a Lovebox alkalmazásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

  Egyes, az előfizetésekhez kapcsolódó személyes adatokat a a törlést követő 60 napig is kezelhet a Szolgáltató annak érdekében, hogy az előfizetéssel kapcsolatban a törlést követően esetlegesen felmerülő kérdésekre válaszolni tudjunk, az előfizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges hibát utólagosan is korrigálni tudjuk.

  9. A személyes adatok törlése

  A felhasználó adatlapjának törlésével a róla kezelt adatok a rendszerből automatikusan törlődnek. A felhasználó adatlapja a törlési igény jelzésekor 15 napra hibernálódik: az adatlap a rendszerben már nem jelenik meg, de a 15 nap leteltét megelőzően a felhasználó az adatlapot visszaállíthatja. A 15 nap leteltét követően a felhasználó az oldalon az adatlapját egy gombnyomással véglegesen is törölheti.

  Amennyiben a felhasználó azonnali törlést szeretne vagy azt tapasztalja, hogy a törlés ellenére is maradtak személyes adatai a rendszerben, a törlési igényt emailben az adat@lovebox.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

  10. Személyes adatok megismerése, módosítása, hordozása

  A felhasználó bármely időpontban jogosult megismerni a Lovebox szolgáltatásban a róla az adatkezelő által kezelet adatokat. Jogosult az adatok módosítását kérni, illetve kérheti, hogy az adatokat hordozható formában a részére átadjuk. Ezen igényeit az adat@lovebox.hu címre küldött emailben jelezheti felénk.

  11. Adattovábbítási nyilatkozat

  Tudomásul veszem, hogy a The Cook Kft. (1125 Budapest, Kikelet u. 17/C) adatkezelő által a www.csajokespasik.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  12. Adatbiztonsági intézkedések

  A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Magyar Telekom Nyrt.. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk. Az Magyar Telekom Nyrt. rendelkezik információ-biztonságot szavatoló tanúsítványokkal.

  13. Ismétlődő bankkártyás fizetés

  Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.lovebox.hu) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

  14. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet emailben az adat@lovebox.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

  15. Jogérvényesítési lehetőségek

  A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az adat@lovebox.hu e-mail címen.

  Legutolsó változtatás: 2019. november 13.