A Lovebox internetes társkereső oldal szabályzata és moderációs elvei

I. Célkitűzés

A LoveBox egy ismerkedési célú közösségi oldal, melynek elsődleges feladata egy párkapcsolatok kialakulásának kedvező virtuális környezet megteremtése. Jelen Házirend az oldalon belüli kommunikációt, a tagok kapcsolattartását, a közösségi és a privát aktivitást hivatott szabályozni oly módon, hogy az oldalt rendeltetésszerűen használó tagok időtöltése zavartalan legyen. Az alább leírt viselkedési és egyéb feltételeket - vita vagy kétértelműség esetén - úgy kell értelmezni, ahogyan azok a társaság egészének nyugalmát és a rendszer normális használatát leginkább elősegítik.

II. A Házirend elfogadása

Jelen dokumentumban meghatározottak az összes regisztrált felhasználó számára kötelező érvényűek. A regisztrálás során a Házirendet mindenkinek lehetősége van elolvasni, a benne foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a felhasználót terheli.

A felhasználó azzal, hogy a LoveBox rendszerébe regisztrál, elfogadja, hogy a Házirendben leírtak rá nézve kötelező érvényűek.

A Házirend tartalmát a LoveBox jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosításokról a Lovebox a felhasználókat (a közzétételt követően azonnal) értesíti. A változások érvénybe lépése nem függ attól, hogy a felhasználók a változásokról szóló értesítést elolvassák-e, illetve elfogadják-e az új feltételeket. A felhasználónak jogában áll fiókját és adatait törölni a rendszerből, amennyiben az új feltételekkel tagságára már nem tart igényt.

III. Adatlapok tartalma

A LoveBox nem támogatja az adatok meghamisítását, megváltoztatását, a tagok valótlan adatokkal/képekkel való megtévesztését. Minden olyan adatlap kizárható a rendszerből, amelyen a tulajdonos hamis vagy megtévesztő adatokat, illetve képeket tüntet fel.

Különleges korlátozás vonatkozik az ún. "elsődleges képre", más néven "listaképre", amelynek mindenkor a tulajdonosról készült valós, aktuális arcképnek (vagy arcát felismerhetően ábrázoló egyéb képnek) kell lennie. Csak fényképet fogadunk el. Érvénytelennek számít mind a kézi, mind a számítógépes rajz, illetve a számítógéppel átrajzolt fénykép. A szabályozás alapelve, hogy a másik fél vizuális félrevezetését kizárjuk. Az elsődleges kép használata nem kötelező, de ha van, igazodnia kell az említett szabályokhoz.

IV. Adatlapok kizárása

Kizárható a rendszerből minden olyan adatlap, amelyről okkal feltételezhető, hogy nem a (magánéleti értelemben vett) partnerkeresés céljából van jelen, vagy azt olyan módon valósítja meg, ami a Lovebox és/vagy más felhasználók érdekeit sérti. Különösen - de nem kizárólag - az olyan adatlap minősül nemkívánatosnak, amelyre az alább felsoroltak legalább egyike igaz:

A Lovebox jogosult olyan esetben is kitiltani az adatlapot, ha a döntés okát nem lehet teljes bizonyossággal alátámasztani; ilyen esetekben a felhasználó panasszal élhet a vezető operátor felé, aki egyéni mérlegelés alapján jogosult visszavonni a kitiltást, vagy - ha ez nem megoldható - a kreditek átvezetésével kárpótolni a felhasználót.

V. Zaklatás és rendbontás

A LoveBox a legsúlyosabb szankciókkal büntet minden olyan tevékenységet, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy a tagokat normális funkciók használatában akadályozza, zavarja, ellehetetleníti, vagy egyéb módon a tagoknak kárt okoz. Ide értendőek a rosszindulatú adatlapok, fórum-hozzászólások, a chat vagy egyéb közösségi funkció ártó szándékú használata, indokolatlan mennyiségű vagy minőségű szöveg, kép, információ bevitele a rendszerbe, törvénybe ütköző vagy közízlést sértő tartalmak elhelyezése, továbbá bármilyen egyéb, a közösség szempontjából kedvezőtlen tevékenység.

Zaklatásnak minősülhet a személyes kommunikáció abban az esetben, ha azt az egyik fél erőszakolt módon próbálja fenntartani, a másik fél egyértelmű elzárkózása ellenére.

VI. Az elbírálás és végrehajtás módja

A LoveBox operátori személyzete figyelmeztetés nélkül jogosult a tagokat bizonyos szolgáltatásokból kizárni, a kreditegyenleget csökkenteni, meglévő bejegyzéseket eltüntetni vagy láthatatlanná tenni; súlyosabb esetben a rendbontót a LoveBox használatából ideiglenesen vagy tartósan kizárni, illetőleg amikor az indokolt, hatósági eljárást kezdeményezni a rendszerben rögzített információk alapján. Ezen döntésekkel kapcsolatban sem a LoveBox vezetősége, sem az operátor semmilyen magyarázattal, kártérítéssel, felvilágosítással nem tartozik a felhasználóknak.

VII. Adatok kezelése és megsemmisítése

A Lovebox által tárolt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a Lovebox hivatalos adatvédelmi nyilatkozata) szerint járunk el.

VIII. Előfizetés a Szolgáltatásban

A Szolgáltató a Lovebox szolgáltatás teljeskörű használatáért szolgáltatási díjat kér. A mindenkori Szolgáltatási díjat a Szolgáltató a díj megfizetésére rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken teszi közzé.

A szolgáltatási díjakat a felhasználók:

A Lovebox tagság vásárlása bankkártyás vásárlás és PayPal fizetés esetén előfizetés jellegű. A vásárolt csomag lejártakor automatikusan megújul és az előfizetési díj automatikusan levonódik az előfizető bankkártya, vagy PayPal egyenlegéből. Az automatikus megújulás funkció a Szolgáltatás Beállítások menüpontjában, illetve PayPal esetén a saját PayPal felületen bármikor kikapcsolható. A kikapcsolás eredményeként a Lovebox tagság a választott előfizetési csomag előfizetési ideje végén megszűnik.

A bankkártyás fizetés lehetőségét az OTP Bank Nyrt. biztosítja titkosított SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. A bankkártyás fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

Az internetes áruház a kártya-, illetve a mögötte álló számlaadatoknak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatok szükségesek:

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben a kártyát kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy azt nem igényelték, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányít az OTP oldalára, ahol megadhatók a kártyai adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az érintett bank rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányít a kártyát kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtani az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányítjuk a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

A bankkártyás fizetésről részletes tájékoztatás itt található.

Jelen verzió közzétételének napja: 2015. április 10.